Nanoochrana a čistenie Wellness zariadení


Hygienická čistota Wellness a dlhodobý vzhľad dokonalosti? Máme riešenie!

V oblasti Wellness poskytujeme:

  • Profesionálne, ekologické a bezkonkurenčne efektívne čistenie bazénov, pochôdznych plôch v okolí bazénu, sauny, spŕch, šatní a ďalšieho zariadenia Wellness
  • nanoochranu IsoKor pre zaistenie hygienickej čistoty bez baktérií - dlhotrvácna (rádovo roky), ekologická, zdravotne nezávadná
  • farebné nátery rôznych prvkov Wellness kompatibilné s nanoochranou isokor
  • nanoochrana isokor je použiteľná na takmer všetky prvky Wellness:
  • bazén, sauna, dlažba, drevený i kamenný odklad, hmadlá, šatne, okná a mnohé ďalšie

Blanciare a spony Slovenský kroj Výrobky Slovenských majstrov Krojové vecičky