O nás

Základné údaje


 • Obchodné meno firmy: MS Products, s. r. o.
 • Sídlo firmy: Raková 1631, 02351 Raková
 • IČO : 54461944
 • DIČ : 2121665942
 • Registrácia: Okresný súd Žilina Oddiel: Sro,
 • Vložka: 79186/L
 • Štatutárny orgán: Marek Stráňavský
 • telefón: +421 949866562
 • e-mail: info@e-nanoshop.sk
 • Adresa: Raková 1631
 • Obec: 02351 Raková
 • Štát: Slovensko

Dozorný orgán SOI (Slovenská Obchodná Inšpekcia)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139


Blanciare a spony Slovenský kroj Výrobky Slovenských majstrov Krojové vecičky